Trang ChínhGalleryTrợ giúpTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Memory
Translator
Latest topics
» bo anh tho than cuc sinh
by congdongc3.tk Fri Apr 19, 2013 7:55 pm

» Thế này là Chuẫn không cần Chỉnh
by congdongc3.tk Fri Apr 19, 2013 7:52 pm

» Bế giảng cuối cùng Lê Phú Thi's Photos
by kem186 Fri Jul 23, 2010 5:05 pm

» Lễ tri ân & trưởng thành TN 25 2007-2010 THPT PCT
by Mr.[M]in Tue Jul 20, 2010 9:52 pm

» Một số hình cặp đôi cặp ba lung tung mỗi n` đc 2 hình :))
by Mr.[M]in Tue Jul 20, 2010 9:50 pm

» ch^m bon chen na' hoho
by pe' Do? Tue May 11, 2010 1:50 pm

» Yêu Và Thích, khác nhau thế nào ???
by kem186 Thu Apr 22, 2010 8:36 pm

» 8/3 Khó quên
by kem186 Mon Mar 22, 2010 12:26 pm

» ♥♥♥Phởn Family♥♥♥ [Page 1 update complete pro5]
by Xô ngoan nhưg đéo hi Tue Mar 16, 2010 10:38 am

» Ảnh tất niên lớp 12
by kem186 Thu Feb 18, 2010 11:36 pm

» ảnh đi trại nè (LỚP 11 ) HOT!!!!!HOT
by kem186 Wed Feb 17, 2010 4:27 pm

» Ảnh học quân sự (facebook LPT)
by guitar Thu Feb 11, 2010 10:50 pm

Navigation

Share | 
 

 kiem tra tin hoc ki

Go down 
Tác giảThông điệp
lethidieu_hang
Binh nhất
Binh nhất
lethidieu_hang

Nữ
Tổng số bài gửi : 83
Xuân xanh : 26
Đến từ : class25
Registration date : 23/08/2008
Thanked : 0

Bài gửiTiêu đề: kiem tra tin hoc ki   Mon Apr 20, 2009 5:27 pmPhÇn tr¾c nghiÖm kh¸ch quan: chän ph­¬ng ¸n tr¶ lêi A, B, C hoÆc D t­¬ng øng víi néi dung c©️u hái:

1. C©️u lÖnh writeln; cã t¸c dông

A. Xuèng dßng B. HiÖn mét x©️u ký tù C. Dõng ch­­¬ng tr×nh D. Xo¸ mµn h×nh

2. Khai b¸o nµo lµ ®️óng

A. var a,b: Real; B. var x,y ;Byte C. var st: chars; D. var n:Interger;

3. LÖnh reset(); dïng ®️Ó

A. Më tÖp ®️Ó ghi B. Më tÖp võa ®️äc võa ghi C. §ãng tÖp D. Më tÖp ®️Ó ®️äc

4. C©️u lÖnh nµo sau ®️©️y lµ sai

A. Read(st); B. Program tim_max; C. Cost n=100; D. Uses crt;

5. Khai b¸o nµo sau ®️©️y lµ ®️óng

A. var 34ou: integer; B. Program tinhtong? C. Program vd; D. Const n:=2004;

6. LÖnh rewrite(); dïng ®️Ó

A. Më tÖp võa ®️äc võa ghi B. Më tÖp ®️Ó ®️äc C. §ãng tÖp D. Më tÖp ®️Ó ghi

7. LÖnh read(x) mang ý nghÜa g×?

A. G¸n gi¸ trÞ cña x b»ng 0 B. Xuèng dßng

C. HiÖn ký tù "x" D. NhËp gi¸ trÞ cho biÕn x

8. St:=’Nic devie’. Thñ tôc Insert(‘c’,st,9), st cho kÕt qu¶

A. ‘Nic device’ B. ‘Device’ C. ‘Nic vi’ D. ‘Nic’

9. Khai b¸o nµo sau ®️©️y lµ sai

A. var a,b,c: bytes; B. var m: Integer; C. var x,y: string; D. var n:byte;

10. LÖnh nµo sau ®️©️y lµ ®️óng

A. read (m, f:text); B. reset (f,'x'); C. rewrite (f); D. write (x;y);

_________________
hang[img]
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://quangcaosanpham.com/shop/bachmatrang
lethidieu_hang
Binh nhất
Binh nhất
lethidieu_hang

Nữ
Tổng số bài gửi : 83
Xuân xanh : 26
Đến từ : class25
Registration date : 23/08/2008
Thanked : 0

Bài gửiTiêu đề: Re: kiem tra tin hoc ki   Mon Apr 20, 2009 5:32 pm

11. Hµm copy(‘Thoi khoa bieu’, 6,3) tr¶ vÒ gi¸ trÞ

A. ‘kho’ B. ‘tho’ C. ‘hoi’ D. ‘khoa’

12. St:=’Gameonline’. Thñ tôc Delete(st,3,3), st cho kÕt qu¶

A. ‘Game' B. ‘Ganline’ C. ‘Game line’ D. ‘Online'

13. Khai b¸o nµo sau ®️©️y lµ sai

A. var b: Real; B. var st: char; C. Const x:Byte; D. var c: Byte;

14. St:=’Mcrosoft center’. Thñ tôc Insert(‘i’,st,2), st cho kÕt qu¶

A. ‘Microsoft' B. ‘Microsoft center' C. ‘Center' D. ‘Microsoftcenter’

15. Hµm length(‘Cai cach hanh chinh nha nuoc’) mod 3 div 2 tr¶ vÒ gi¸ trÞ

A. 3 B. 0 C. 4 D. 2

16. Khai b¸o nµo sau ®️©️y lµ ®️óng

A. Program vd; B. var 34ou: integer; C. Program tinhtong? D. Const n:=2004;

17. Khai b¸o nµo sau ®️©️y lµ sai

A. var st: char; B. var c: Byte; C. Const x:Byte; D. var b: Real;

18. Khai b¸o nµo sau ®️©️y lµ ®️óng

A. M: read; B. B: array[1…20] of integer; C. C: array[1.20] of read; D. a: array[1..20] of real;

19. C©️u lÖnh writeln; cã t¸c dông

A. HiÖn mét x©️u ký tù B. Dõng ch­­¬ng tr×nh C. Xo¸ mµn h×nh D. Xuèng dßng

20. LÖnh nµo sau ®️©️y lµ ®️óng A. reset (f,'x'); B. write (x;y); C. read (m, f:text); D. rewrite (f);

_________________
hang[img]
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://quangcaosanpham.com/shop/bachmatrang
lethidieu_hang
Binh nhất
Binh nhất
lethidieu_hang

Nữ
Tổng số bài gửi : 83
Xuân xanh : 26
Đến từ : class25
Registration date : 23/08/2008
Thanked : 0

Bài gửiTiêu đề: Re: kiem tra tin hoc ki   Mon Apr 20, 2009 5:33 pm

21. X©️u ký tù st:=’Nguyen Trai highschool’ th× st[2]+st[14] cho kÕt qu¶

A. ‘gi’ B. ‘Ng’ C. ‘gl’ D. ‘go’

22. Khai b¸o nµo lµ ®️óng

A. var x,y ;Byte B. var n:Interger; C. var st: chars; D. var a,b: Real;

23. Tªn nµo lµ tªn chuÈn

A. Integer B. Begin C. Var D. Type

24. LÖnh reset(); dïng ®️Ó

A. Më tÖp ®️Ó ®️äc B. §ãng tÖp C. Më tÖp võa ®️äc võa ghi D. Më tÖp ®️Ó ghi

25. Khai b¸o nµo sau ®️©️y lµ sai

A. St:=array[1..10] of integer; B. M: byte;

C. A: array[1..20] of char; D. Const nmax=4;

_________________
hang[img]
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://quangcaosanpham.com/shop/bachmatrang
lethidieu_hang
Binh nhất
Binh nhất
lethidieu_hang

Nữ
Tổng số bài gửi : 83
Xuân xanh : 26
Đến từ : class25
Registration date : 23/08/2008
Thanked : 0

Bài gửiTiêu đề: Re: kiem tra tin hoc ki   Mon Apr 20, 2009 5:34 pm

26. St:=’Gameonline’. Thñ tôc Delete(st,3,3), st cho kÕt qu¶

A. ‘Game line’ B. ‘Game' C. ‘Ganline’ D. ‘Online'

27. C©️u lÖnh nµo sau ®️©️y lµ ®️óng

A. C:=a\b; B. Const m:=1; C. Interger:m; D. Max:=a[10];

28. LÖnh rewrite(); dïng ®️Ó

A. Më tÖp ®️Ó ®️äc B. §ãng tÖp C. Më tÖp võa ®️äc võa ghi D. Më tÖp ®️Ó ghi

29. C©️u lÖnh nµo sau ®️©️y lµ sai

A. Uses crt; B. Read(st); C. Cost n=100; D. Program tim_max;

30. X©️u ký tù st:=”Input device' th× st[5] cã gi¸ trÞ

A. ‘tm’ B. ‘s’ C. ‘g’ D. ‘t’

_________________
hang[img]
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://quangcaosanpham.com/shop/bachmatrang
lethidieu_hang
Binh nhất
Binh nhất
lethidieu_hang

Nữ
Tổng số bài gửi : 83
Xuân xanh : 26
Đến từ : class25
Registration date : 23/08/2008
Thanked : 0

Bài gửiTiêu đề: Re: kiem tra tin hoc ki   Mon Apr 20, 2009 5:34 pm

31. Khai b¸o nµo sau ®️©️y lµ ®️óng

A. B: array[1…20] of integer; B. M: read; C. var f : text; D. C: array[1..20] of read;

32. St:=’Mcrosoft center’. Thñ tôc Insert(‘i’,st,2), st cho kÕt qu¶

A. ‘Microsoft center' B. ‘Microsoft' C. ‘Microsoftcenter’ D. ‘Center'

33. Khai b¸o nµo sau ®️©️y lµ sai

A. var x,y: string; B. var a,b,c: bytes; C. var n:byte; D. var m: Integer;

34. St:=’Dai hoc tap trung'. Thñ tôc Delete(st,1,4), st cho kÕt qu¶

A. ‘dai hoc’ B. ‘tap trung’ C. ‘hoc tap trung’ D. ‘dai tap trung’

35. Hµm length(‘Cai cach hanh chinh nha nuoc’) mod 3 div 2 tr¶ vÒ gi¸ trÞ

A. 0 B. 2 C. 3 D. 4

36. BiÓu thøc nµo sau ®️©️y lµ ®️óng

A. d:=a+b; B. d=(a+b)*2; C. d: a+b+c/2; D. d=:(a+b+c)/2;

37. Khai b¸o nµo sau ®️©️y lµ sai

A. Uses Crt; B. Const i=10; C. Var max: Byte; D. Const c,d=Integer;

38. Hµm copy(‘Thoi khoa bieu’, 6,3) tr¶ vÒ gi¸ trÞ

A. ‘khoa’ B. ‘tho’ C. ‘hoi’ D. ‘kho’

39. Hµm length(‘Microsoft OS’) tr¶ vÒ gi¸ trÞ

A. 8 B. 11 C. 10 D. 12

40. KiÓu d÷ liÖu nµo sau ®️©️y chØ nhËn gi¸ trÝ ®️óng hoÆc sai

A. Real B. Integer C. Boolean D. Byte

_________________
hang[img]
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://quangcaosanpham.com/shop/bachmatrang
lethidieu_hang
Binh nhất
Binh nhất
lethidieu_hang

Nữ
Tổng số bài gửi : 83
Xuân xanh : 26
Đến từ : class25
Registration date : 23/08/2008
Thanked : 0

Bài gửiTiêu đề: Re: kiem tra tin hoc ki   Mon Apr 20, 2009 5:35 pm

41. §¹i l­îng mµ gi¸ trÞ cña kh«ng thay ®️æi trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ch­­¬ng tr×nh gäi lµ

A. Chó thÝch B. H»ng C. Tõ kho¸ D. BiÕn

42. §Ó xem l¹i mµn h×nh kÕt qu¶ trong Pascal ta sö dông

A. Ctrl+F5 B. Ctrl+F5 C. Alt+F5 D. Shift+F5

43. §Ó ch¹y ch­¬ng tr×nh Pascal ta sö dông

A. Ctrl+F9 B. F9 C. Alt+F9 D. F2

44. §Ó di chuyÓn mét khèi lÖnh trong Pascal ta sö dông

A. Delete B. Ctrl+V C. Shift+Delete D. Ctrl+Delete

45. §Ó më mét ch­¬ng tr×nh ®️· cã trong Pascal ta sö dông

A. F5 B. F2 C. F4 D. F3

46. KÕt qu¶ cña s sau khi thùc hiÖn ®️o¹n ch­¬ng tr×nh sau:

S:=1; For i:=1 To 10 Do If (i mod 2) = 0 then s:=s+i;

A. 33 B. 32 C. 34 D. 31

_________________
hang[img]
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://quangcaosanpham.com/shop/bachmatrang
lethidieu_hang
Binh nhất
Binh nhất
lethidieu_hang

Nữ
Tổng số bài gửi : 83
Xuân xanh : 26
Đến từ : class25
Registration date : 23/08/2008
Thanked : 0

Bài gửiTiêu đề: Re: kiem tra tin hoc ki   Mon Apr 20, 2009 5:35 pm

47. Gi¸ trÞ cña st sau ®️o¹n ch­¬ng tr×nh sau:
st:=0; for k:=1 to 100 do st:=st*k;


A. 0 B. 200 C. 300 D. 100

48. Cho m¶ng A gåm c¸c phÇn tö: 3; -7; 9; 5; -3; 6; 8; 17; 0; -15. Cho biÕt gi¸ trÞ cña k sau ®️o¹n ch­¬ng tr×nh:

k:=0; For i:=1 to 10 do If A[i] > 0 then k := k +1;

A. 10 B. 6 C. 3 D. 17

49. Gi¸ trÞ cña gt sau ®️o¹n ch­­¬ng tr×nh
gt:=1; n:=5; while n<5 do gt:=gt+1;


A. 6 B. 1 C. 7 D. 5

50. Gi¸ trÞ cña st sau sau khi thùc hiÖn dßng lÖnh sau:

st:=(10 mod 5 + 4) div 2

A. 3 B. 0 C. 1 D. 2

_________________
hang[img]
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://quangcaosanpham.com/shop/bachmatrang
lethidieu_hang
Binh nhất
Binh nhất
lethidieu_hang

Nữ
Tổng số bài gửi : 83
Xuân xanh : 26
Đến từ : class25
Registration date : 23/08/2008
Thanked : 0

Bài gửiTiêu đề: Re: kiem tra tin hoc ki   Mon Apr 20, 2009 5:36 pm

51. §o¹n ch&shy;¬ng tr×nh sau cã t¸c dông tÝnh:
s:=1; For i:=1 To n+2 Do s:=s*i;


A. (n+1)! B. (n+2)! C. 1+2+…+n D. 1+1/2+1/3+…1/n

52. Cho m¶ng A gåm c¸c phÇn tö: 3; -7; 9; 5; -3; 6; 8; 17; 0; -15. Cho biÕt gi¸ trÞ cña m sau ®️o¹n ch&shy;¬ng tr×nh:

m:=A[1]; For i:=1 to 10 do If A[i] > m then m := A[i];

A. 6 B. -15 C. 17 D. 3

53. BiÓu thøc Pascal Exp(x+1)+x*x+4 t&shy;&shy;¬ng ®️&shy;&shy;¬ng víi

A. ex+1+x2+4 B. ex+1+x+4 C. D. E2+x2+4

54. KÕt qu¶ cña biÕn s sau khi thùc hiÖn ®️o¹n ch&shy;¬ng tr×nh sau :

s:=1; For i:=1 To 10 Do s:=s+i;

A. 56 B. 55 C. 57 D. 58

55. KÕt qu¶ cña i sau khi thùc hiÖn ®️o¹n ch&shy;¬ng tr×nh sau :
i:=25; i:=sqrt(i)+1; i:=i+1;


A. 1 B. 10 C. 25 D. 7

_________________
hang[img]
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://quangcaosanpham.com/shop/bachmatrang
lethidieu_hang
Binh nhất
Binh nhất
lethidieu_hang

Nữ
Tổng số bài gửi : 83
Xuân xanh : 26
Đến từ : class25
Registration date : 23/08/2008
Thanked : 0

Bài gửiTiêu đề: Re: kiem tra tin hoc ki   Mon Apr 20, 2009 5:36 pm

56. Trong biÓu thøc sè häc cã c¸c phÐp to¸n. PhÐp to¸n nµo ®️&shy;îc thùc hiÖn tr&shy;íc?

A. phÐp céng, phÐp trõ B. phÐp to¸n trong ngoÆc

C. phÐp nh©️n, phÐp chia D. phÐp chia nguyªn (div)

57. Trong c¸c biÓu diÔn d&shy;íi ®️©️y, biÓu diÔn nµo lµ tõ kho¸ trong Pascal?

A. Var B. real C. Integer D. sprt

58. h·y chØ ra khai b¸o sai trong ng«n ng÷ Pascal trong c¸c khai b¸o sau?

A. Const N = 200; B. Const KQ = 'DUNG'; C. Uses crt; D. Program GIAI PTB1;

59. trong c¸c kiÓu d÷ liÖu sau, kiÓu nµo cã miÒn gi¸ trÞ tõ 0 ®️Õn 65535?

A. byte B. longint C. integer D. word

60. phÝm Space cã m· ASCII thËp ph©️n lµ?

A. 30 B. 48 C. 57 D. 32

_________________
hang[img]
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://quangcaosanpham.com/shop/bachmatrang
lethidieu_hang
Binh nhất
Binh nhất
lethidieu_hang

Nữ
Tổng số bài gửi : 83
Xuân xanh : 26
Đến từ : class25
Registration date : 23/08/2008
Thanked : 0

Bài gửiTiêu đề: Re: kiem tra tin hoc ki   Mon Apr 20, 2009 5:37 pm

62. BiÓu thøc l«gic lµ c¸c biÓu thøc quan hÖ liªn kÕt víi nhau bëi phÐp to¸n logic. Trong c¸c tõ sau, ®️©️u kh«ng ph¶i lµ phÐp to¸n logic?

A. True B. Not C. Or D. And

63. trong c¸c kiÓu d÷ liÖu sau, kiÓu nµo kh«ng ph¶i lµ sè nguyªn?

A. real B. longint C. byte D. word

64. trong c¸c kiÓu d÷ liÖu sau, kiÓu nµo dïng bé nhí l&shy;&shy; tr÷ lµ 4 byte?

A. extended B. word C. real D. longint

65. H·y chän biÓu diÔn tªn kh«ng theo quy t¾c ®️Æt tªn cña Turbo Pascal trong c¸c tªn d&shy;íi ®️©️y:

A. LOP_11 B. FA39B7 C. Lop12 D. LOP 11

_________________
hang[img]
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://quangcaosanpham.com/shop/bachmatrang
lethidieu_hang
Binh nhất
Binh nhất
lethidieu_hang

Nữ
Tổng số bài gửi : 83
Xuân xanh : 26
Đến từ : class25
Registration date : 23/08/2008
Thanked : 0

Bài gửiTiêu đề: Re: kiem tra tin hoc ki   Mon Apr 20, 2009 5:37 pm

67. chØ ra khai b¸o ®️óng trong c¸c khai b¸o sau?

A. var E, E1, E2, e : byte; B. var A, b, C, d : integer;

C. Var B 9, B10, B11, B12 : char; D. Var F, 1F, 2F, 3F : word;

68. H·y chØ ra ®️©️u kh«ng ph¶i lµ kiÓu d÷ liÖu chuÈn?

A. KiÓu thùc B. KiÓu ph©️n sè C. KiÓu ký tù D. KiÓu nguyªn

69. XÐt khai b¸o biÕn sau :

Var a, b, c : real;

i, j : byte;

Bé nhí cÊp ph¸t cho khai b¸o trªn lµ bao nhiªu byte?

A. 8 byte B. 20 byte C. 14 byte D. 32 byte

70. Chän biÓu diÔn kh«ng ph¶I lµ h»ng trong c¸c biÓu diÔn sau:

A. 1024 B. begin C. ‘End.’ D. 12.4E-7

71. St:=’Nic devie’. Thñ tôc Insert(‘c’,st,9), st cho kÕt qu¶

A. ‘Nic device’ B. ‘Device’ C. ‘Nic’ D. ‘Nic vi’

72. C©️u lÖnh nµo sau ®️©️y lµ sai

A. St:=’ha noi’; B. X=sqrt(25); C. Clrscr; D. Var s: char;

73. Gi¸ trÞ cña st sau ch&shy;&shy;¬ng tr×nh
st:=(10 mod 5 + 4) div 2


A. 2 B. 0 C. 3 D. 1

74. Hµm copy(‘Thoi khoa bieu’, 6,3) tr¶ vÒ gi¸ trÞ

A. ‘hoi’ B. ‘kho’ C. ‘khoa’ D. ‘tho’

75. Tªn nµo lµ tªn chuÈn

A. Begin B. Type C. Integer D. Var

76. §Ó xem l¹i mµn h×nh kÕt qu¶ trong Pascal ta sö dông

A. Shift+F5 B. Alt+F5 C. Ctrl+F5 D. Ctrl+F5

77. St:=’Mcrosoft center’. Thñ tôc Insert(‘i’,st,2), st cho kÕt qu¶

A. ‘Microsoftcenter’ B. ‘Microsoft' C. ‘Center' D. ‘Microsoft center'

78. Khai b¸o nµo sau ®️©️y lµ ®️óng

A. B: array[1…20] of integer; B. M: read;

C. var f : text; D. C: array[1..20] of read;

79. §Ó ghi l¹i mét ch&shy;¬ng tr×nh trong Pascal ta sö dông

A. F2 B. F4 C. F3 D. F5

80. §Ó di chuyÓn mét khèi lÖnh trong Pascal ta sö dông

A. Del B. Ctrl+V C. Ctrl+Del D. Shift+Del

_________________
hang[img]
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://quangcaosanpham.com/shop/bachmatrang
lethidieu_hang
Binh nhất
Binh nhất
lethidieu_hang

Nữ
Tổng số bài gửi : 83
Xuân xanh : 26
Đến từ : class25
Registration date : 23/08/2008
Thanked : 0

Bài gửiTiêu đề: Re: kiem tra tin hoc ki   Mon Apr 20, 2009 5:38 pm

81. BiÓu thøc nµo sau ®️©️y lµ ®️óng

A. d: a+b+c/2; B. d=:(a+b+c)/2; C. d:=a+b; D. d=(a+b)*2;

82. Gi¸ trÞ cña k sau ch­¬ng tr×nh
k:=0; k:=length('office all in 1') mod 2


A. 1 B. 0 C. 3 D. 2

83. §Ó më mét ch­¬ng tr×nh ®️· cã trong Pascal ta sö dông

A. F6 B. F5 C. F4 D. F3

84. LÖnh rewrite(); dïng ®️Ó

A. Më tÖp ®️Ó ghi B. Më tÖp võa ®️äc võa ghi

C. Më tÖp ®️Ó ®️äc D. §ãng tÖp

85. BiÓu thøc to¸n häc tg(x2)-x(2-y2)+1 t­­¬ng ®️­­¬ng víi

A. sin(x)-x*sqr(2-y*y)+1 B. sin(sqr(x))/cos(x*x)-2*x +x*sqr(y)+1

C. sin(x)/cos(x)-2*(2-sqr(y))+1 D. tg(x*x)-x*2-y*y+1

86. §Ó biªn dÞch ch­¬ng tr×nh trong Pascal ta sö dông

A. Alt+F9 B. Ctrl+F9 C. Alt+F5 D. F9

87. Khai b¸o nµo lµ ®️óng

A. var st: chars; B. var n:Interger; C. var a,b: Real; D. var x,y ;Byte

88. §Ó ch¹y ch­¬ng tr×nh Pascal ta sö dông

A. Alt+F9 B. Ctrl+F9 C. F2 D. F9

89. §¹i l­îng mµ gi¸ trÞ cña kh«ng thay ®️æi trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ch­­¬ng tr×nh gäi lµ

A. Chó thÝch B. BiÕn C. H»ng D. Tõ kho¸

90. LÖnh read(x) mang ý nghÜa g×?

A. NhËp gi¸ trÞ cho biÕn x B. G¸n gi¸ trÞ cña x b»ng 0

C. Xuèng dßng D. HiÖn ký tù "x"

_________________
hang[img]
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://quangcaosanpham.com/shop/bachmatrang
lethidieu_hang
Binh nhất
Binh nhất
lethidieu_hang

Nữ
Tổng số bài gửi : 83
Xuân xanh : 26
Đến từ : class25
Registration date : 23/08/2008
Thanked : 0

Bài gửiTiêu đề: Re: kiem tra tin hoc ki   Mon Apr 20, 2009 5:38 pm

91. Hµm length(‘Microsoft OS’) tr¶ vÒ gi¸ trÞ

A. 8 B. 10 C. 11 D. 12

92. §Ó xãa mét khèi lÖnh trong Pascal ta sö dông

A. Shift+Ins B. Alt+Del C. Ctrl+Del D. Del

93. §Ó so¸t lçi trong Pascal ta sö dông

A. Alt+F5 B. Ctrl+F5 C. F3 D. F9

94. KÕt qu¶ cña i sau khi thùc hiÖn ch&shy;¬ng tr×nh sau
i:=25; i:=sqrt(i)+1; i:=i+1;


A. 1 B. 10 C. 25 D. 7

95. St:=’Gameonline’. Thñ tôc Delete(st,3,3), st cho kÕt qu¶

A. ‘Game line’ B. ‘Online' C. ‘Gamline’ D. ‘Game'

96. C©️u lÖnh nµo sau ®️©️y lµ ®️óng

A. St=upcase(‘ha noi’); B. St:=Insert(st,’Hai phong’,3);

C. X:=pos(st1,st2)+1; D. C:=delete(st,i,4);

97. Khai b¸o nµo sau ®️©️y lµ sai

A. var m: Integer; B. var a,b,c: bytes; C. var n:byte; D. var x,y: string;

_________________
hang[img]
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://quangcaosanpham.com/shop/bachmatrang
lethidieu_hang
Binh nhất
Binh nhất
lethidieu_hang

Nữ
Tổng số bài gửi : 83
Xuân xanh : 26
Đến từ : class25
Registration date : 23/08/2008
Thanked : 0

Bài gửiTiêu đề: Re: kiem tra tin hoc ki   Mon Apr 20, 2009 5:40 pm

Câu 02. Để gán tệp kq.txt cho biến tệp f1 ta sử dụng câu lệnh

A. assign(‘f1,D:\kq.txt’); B. assign(‘kq.txt=f1’);

C. assign(kq.txt,’D:\f1’); D. assign(f1,’D:\kq.txt’);

Câu 03. Vị trí của con trỏ tệp sau lời gọi thủ tục reset

A. nằm ở đầu tệp; B. nằm ở cuối tệp;

C. nằm ở giữa tệp; D. nằm ngẩu nhiên bất kỳ vị trí nào;

Câu 04. để ghi kết quả vào tệp văn bản ta có thể sử dụng thủ tục nào sau:

A. read(,); B. read(,);

C. write(,); D. write(,);

Câu 05. để đọc dữ liệu từ tệp văn bản ta có thể sử dụng thủ tục nào sau:

A. read(,); B. read(,);

C. write(,); D. write(,);

Câu 06. Kiểu dữ liệu của chương trình con

A. Chỉ có thể là kiểu integer.

B. Chỉ có thể là kiểu real

C. Có thể là các kiểu integer, real, char, boolean, string.

D. Có thể là integer, real, char, boolean, string, record, kiểu mảng.

Câu 07. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Cả thủ tục và hàm đều có thể có tham số hình thức

B. Chỉ có thủ tục mới có thể có tham số hình thức

C. Chỉ có hàm mới có thể có tham số hình thức.

D. Thủ tục và hàm nào cũng phải có tham số hình thức

_________________
hang[img]
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://quangcaosanpham.com/shop/bachmatrang
lethidieu_hang
Binh nhất
Binh nhất
lethidieu_hang

Nữ
Tổng số bài gửi : 83
Xuân xanh : 26
Đến từ : class25
Registration date : 23/08/2008
Thanked : 0

Bài gửiTiêu đề: Re: kiem tra tin hoc ki   Mon Apr 20, 2009 5:48 pm

Câu 11. Dữ liệu kiểu tệp

A. được lưu trữ trên ROM. B. được lưu trữ trên RAM.

C. chỉ được lưu trữ trên đĩa cứng. D. được lưu trữ trên bộ nhớ ngoài

Câu 12. Dữ liệu kiểu tệp

A. sẽ bị mất hết khi tắt máy. C. sẽ bị mất hết khi tắt điện đột ngột.

B. không bị mất khi tắt máy hoặc mất điện. D. cả A, B, C đều sai.

Câu 01. Cho các thao tác với tệp sau:

(1) Mở tệp để ghi dữ liệu ; (4) Ghi dữ liệu;

(2) Mở tệp để đọc dữ liệu; (5) Đóng tệp;

(3) Khai báo và gán biến tệp với tên tệp; (6) Đọc dữ liệu;

Hãy chọn phương án đúng để ghi dữ liệu vào tệp:

A. (1) ð (3) ð (4) ð (5); B. (3) ð (1) ð (4) ð (5);

C. (2) ð (6) ð (4) ð (3); D. (3) ð (2) ð (6) ð (5);

Câu 02. Dữ liệu kiểu tệp:

A. Sẽ bị mất hểt khi tắt máy; B. Sẽ bị mất hết khi mất điện đột ngột;

C. Không bị mất khi tắt máy hoặc mất điện; D. Vẫn giữ nguyên trên ROM khi tắt máy hoặc cúp điện;

Câu 03. Số lượng phần tử trong tệp

A. Không được lớn hơn 128; B. Không được lớn hơn 255;

C. Phải được khai báo trước; D. Không bị giới hạn mà chỉ phụthuộc vào dung lượng đĩa;

Câu 04. Trong Pascal, để khai báo tệp văn bản ta sử dụng cú pháp

A. var :text; B. var :text;

C. var : String; D. var : String;

Câu 05. Trong Pascal để khai báo hai biến tệp văn bản f1, f2 ta viết như sau:

A. var f1 f2:text; B. var f1;f2:text;

C. var f1,f2:text; D. var f1:f2: text;

_________________
hang[img]
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://quangcaosanpham.com/shop/bachmatrang
lethidieu_hang
Binh nhất
Binh nhất
lethidieu_hang

Nữ
Tổng số bài gửi : 83
Xuân xanh : 26
Đến từ : class25
Registration date : 23/08/2008
Thanked : 0

Bài gửiTiêu đề: Re: kiem tra tin hoc ki   Mon Apr 20, 2009 5:49 pm

Câu 06. Để gán tệp kq.txt cho biến tệp f1 ta sử dụng câu lệnh

A. assign(‘f1,D:\kq.txt’); B. assign(‘kq.txt=f1’);

C. assign(kq.txt,’D:\f1’); D. assign(f1,’D:\kq.txt’);

Câu 07. Trong Pascal, mở tệp để đọc dữ liệu ta sử dụng thủ tục:

A. reset(); B. reset();

C. rewrite(); D. rewrite();

Câu 08. Vị trí của con trỏ tệp sau lời gọi thủ tục reset

A. nằm ở đầu tệp; B. nằm ở cuối tệp;

C. nằm ở giữa tệp; D. nằm ngẩu nhiên bất kỳ vị trí nào;

Câu 09. để ghi kết quả vào tệp văn bản ta có thể sử dụng thủ tục nào sau:

A. read(,); B. read(,);

C. write(,); D. write(,);

Câu 10. để đọc dữ liệu từ tệp văn bản ta có thể sử dụng thủ tục nào sau:

A. read(,); B. read(,);

C. write(,); D. write(,);

Câu 11. Trong Pascal để đóng tệp ta dùng thủ tục

A. Close(); B. Close();

C. Stop(); D. Stop();

Câu 12. Kiểu dữ liệu của chương trình con

A. Chỉ có thể là kiểu integer.

B. Chỉ có thể là kiểu real

C. Có thể là các kiểu integer, real, char, boolean, string.

D. Có thể là integer, real, char, boolean, string, record, kiểu mảng.

_________________
hang[img]
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://quangcaosanpham.com/shop/bachmatrang
lethidieu_hang
Binh nhất
Binh nhất
lethidieu_hang

Nữ
Tổng số bài gửi : 83
Xuân xanh : 26
Đến từ : class25
Registration date : 23/08/2008
Thanked : 0

Bài gửiTiêu đề: Re: kiem tra tin hoc ki   Mon Apr 20, 2009 5:49 pm

Câu 13. Cho chương trình sau: (Tính thành 5 câu)

program kt;

Var a,b,S:Byte;

Procedure TD(Var x: Byte; y: Byte);

Var i: Byte;

Begin

i:=5;

Writeln(x, ‘ ’,y);

x:=x+i;

y:=y+i;

S:=x+y;

Writeln(x, ‘ ’,y);

End;

Begin

Write(‘nhập a và b:’); Readln(a,b);

TD(a,b);

Writeln(S);

Readln;

End.

a) Trong chương trình trên có các biến cục bộ là

A. x và y B. i C. a và b D. S

b) Trong chương trình trên có các biến toàn bộ là

A. x và y B. i C. a và b D. a, b,S

c) Trong chương trình trên có các tham số thực sự là

A. x và y B. i C. a và b D. a, b, S

d) Trong chương tình trên có các tham số hình thức là

A. x và y B. i C. a và b D. a, b, S

e) Giả sử khi chạy chương trình ta nhập a:=5; b:=7 thì kết quả in lên màn hình là:
5 7

10 12

22


5 7

7 10

22


5 7

10 12

0


5 7

10 12

10
A. B. C. D.Câu 14. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Biến cục bộ là biến được dùng trong chương trình con chứa nó và trong chương trình chính.

B. Biến cục bộ là biến chỉ dùng trong chương trình chính

C. Biến cục bộ là biến được dùng trong chương trình con chứa nó

D. Biến toàn bộ chỉ được sử dụng trong chương trình chính và không được sử dụng trong chương trình con.

Câu 15. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Cả thủ tục và hàm đều có thể có tham số hình thức

B. Chỉ có thủ tục mới có thể có tham số hình thức

C. Chỉ có hàm mới có thể có tham số hình thức.

D. Thủ tục và hàm nào cũng phải có tham số hình thức

Câu 16. Để khai báo chương trình con trong Pascal bắt đầu bằng từ khoá

A. Program B. Procedure C. Function

D. Var E. Cả B và C

_________________
hang[img]
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://quangcaosanpham.com/shop/bachmatrang
lethidieu_hang
Binh nhất
Binh nhất
lethidieu_hang

Nữ
Tổng số bài gửi : 83
Xuân xanh : 26
Đến từ : class25
Registration date : 23/08/2008
Thanked : 0

Bài gửiTiêu đề: Re: kiem tra tin hoc ki   Mon Apr 20, 2009 5:51 pm

lưu hành nội bộ! asfsasf asfsasf asfsasf asfsasf asfsasf asfsasf asfsasf

_________________
hang[img]
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://quangcaosanpham.com/shop/bachmatrang
su_0503
Binh nhì
Binh nhì
su_0503

Nữ
Tổng số bài gửi : 15
Xuân xanh : 26
Registration date : 14/03/2008
Thanked : 0

Bài gửiTiêu đề: Re: kiem tra tin hoc ki   Tue Apr 21, 2009 8:27 pm

mây' cái trên đoc k ra 0-
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
lethidieu_hang
Binh nhất
Binh nhất
lethidieu_hang

Nữ
Tổng số bài gửi : 83
Xuân xanh : 26
Đến từ : class25
Registration date : 23/08/2008
Thanked : 0

Bài gửiTiêu đề: Re: kiem tra tin hoc ki   Wed Apr 22, 2009 5:30 am

mi phai mo bang IE moi doc ra! w63 w63 w63 w63 w63

_________________
hang[img]
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://quangcaosanpham.com/shop/bachmatrang
Sponsored content
Bài gửiTiêu đề: Re: kiem tra tin hoc ki   

Về Đầu Trang Go down
 
kiem tra tin hoc ki
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: kinh nghiệm học tập của teen :: Box các môn tự nhiên Toán, lý, hóa-
Chuyển đến